Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Τι πρέπει να προσέχεις (κατά τον Φρανκ Άουτλω)

..Πρόσεξε τις σκέψεις σου, γίνονται λέξεις..
..Πρόσεξε τις λέξεις σου, γίνονται πράξεις..
..Πρόσεξε τις πράξεις σου, γίνονται συνήθειες..
..Πρόσεξε τις συνήθειές σου, γίνονται χαρακτήρας..
..Πρόσεξε το χαρακτήρα σου, γίνεται μοίρα (πεπρωμένο)..