Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Πως να πάρετε σύνταξη από το ΙΚΑ με 4.500 ένσημα

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 1993, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ημέρες εργασίας δηλαδή με 15 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια, να έχουν συμπληρώσει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας

Ειδικότερα:
Άνδρες: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και οι άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο αν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους
Γυναίκες: Η προϋπόθεση συμπλήρωσης των 4.500 ενσήμων παραμένει. Αυτό όμως που αλλάζει (ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2012) είναι το όριο ηλικίας με τελική αλλαγή αυτή που θα γίνει το 2015 όταν και το όριο ηλικίας θα φτάσει στο 65ο έτος (αντίστοιχο με αυτό των ανδρών).
Προσοχή: Η αύξηση του ορίου ηλικίας δεν ισχύει για τις γυναίκες που έχουν ήδη συμπληρώσει τα 4.500 ένσημα και το 55ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Βέβαια, δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην του ΟΓΑ)
Τι αλλάζει από 1/1/2012
Για τις γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ πριν την 1η Ιανουαρίου 1993 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ένσημα προστίθεται ακόμη ένα έτος στο όριο ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αποτέλεσμα αυτό να φτάνει στο 62ο. Γενικά, ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ού ΕΤΟΥΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2010
4.500
60
2011
4.500
61
2012
4.500
62
2013
4.500
63
2014
4.500
64