Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Αλλάζουν όλα για τα κοινωνικά επιδόματα – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Από επανεξέταση θα περάσουν σταδιακά όλοι οι δικαιούχοι των κοινωνικών επιδομάτων, κυρίως άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας ενώ θα θεσπιστούν και κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων. Με απόφαση, εκδόθηκαν οι πρώτες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν όσοι ήδη εισπράττουν το επίδομα, όσοι θέλουν να ανανεώσουν τις γνωματεύσεις των γιατρών αλλά και όσοι θέλουν να διεκδικήσουν κάποιο επίδομα από εδώ και στο εξής. Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες.


Μνημονιακή υποχρέωση της χώρας αποτελεί το ξεκαθάρισμα του μητρώου όσων εισπράττουν επιδόματα αναπηρίας. Με αυτή τη λογική, όλοι θα περάσουν από επανεξέταση. Απόφαση του υφυπουργού Υγείας, καθορίζει τις πρώτες λεπτομέρειες. Τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:
1. Αναφορικά με τους ήδη δικαιούχους των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ των οποίων και η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εξακολουθεί να τελεί σε ισχύ, η διαδικασία και ο χρόνος που αυτοί θα κληθούν να επανεξεταστούν από τα ΚΕΠΑ θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερες οδηγίες από το υπουργείο Υγείας. «Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και του ήδη επιφορτισμένου έργου των νεοσύστατων ΚΕΠΑ, η ως άνω διαδικασία εξέτασης των δικαιούχων θα γίνει σταδιακά» αναφέρει το κείμενο του υπουργείου.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για όσους εισπράττουν ήδη το αναπηρικό επίδομα και η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής είναι σε ισχύ, η καταβολή του επιδόματος θα συνεχιστεί κανονικά. Κάποια στιγμή όμως θα κληθούν να περάσουν από επανεξέταση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Σε περιπτώσεις λήξης της γνωμάτευσης των δικαιούχων επιδομάτων, η πληρωμή του επιδόματος αναστέλλεται και δεν διακόπτεται, μέχρι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στην υπηρεσία σας τη νέα γνωμάτευση και εφόσον θα πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης όπως αυτά καθοριστούν από το επικείμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα θα χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης του δικαιούχου. «Για την ορθή εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην υπηρεσία σας αντίγραφο του αρ.πρωτοκόλλου της κατετεθείσας αίτησής τους για εξέταση από ΚΕΠΑ».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για όσους λήγει η ισχύς της ιατρικής γνωμάτευσης, θα αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος. Τα χρήματα θα χορηγούνται αναδρομικά αλλά οι δικαιούχοι που θα εξασφαλίσουν τη νέα γνωμάτευση, θα πρέπει να πληρούν τα νέα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τα οποία θα αλλάξουν


3. Αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι) για τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν απαιτούνταν ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα - όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο - θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία σας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι καινούργιοι για να εισπράξουν επίδομα θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από τα ΚΕΠΑ.

Άλλες χρήσιμες οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στην εγκύκλιο είναι οι εξής:

4. Αναφορικά με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ οι οποίες πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας 67%, η μη αναγραφή του όρου και άνω δεν συνιστά κώλυμα για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ και δεν αποτελεί λόγο διακοπής.
5. Επίσης, δεν συνιστά κώλυμα για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ η αναφορά ή μη στις γνωματεύσεις περί ικανότητας άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο όρος «ανίκανος για παν βιοποριστικό επάγγελμα».
6. Αναφορικά με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν τη βαριά νοητική υστέρηση να μη συνιστά κώλυμα η μη αναγραφή του δείκτη νοημοσύνης και να αρκεί η πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω.