Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Μεγάλες αλλαγές σε υπουργεία και υπηρεσίες


Σωρεία ανακατατάξεων σε διάφορα υπουργεία με αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, καθώς και ίδρυση νέων, ανασύσταση ή συγχώνευση υπουργείων και γενικών γραμματειών, προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που πέρασε χθες με ρυθμούς κατεπείγοντος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κρίθηκε νόμιμα και κατά το μέρος που προβλέπει ότι «αλλάζει χέρια» η εποπτεία ορισμένων φορέων και νομικών προσώπων.

Στις βασικές ρυθμίσεις το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει την ίδρυση 3 υπουργείων Ναυτιλίας, Τουρισμού, καθώς και Μακεδονίας και Θράκης, ενώ παράλληλα ύστερα από συγχώνευση ιδρύεται υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε αυτό μεταφέρονται οι υπηρεσίες και το προσωπικό των προηγούμενων δύο ξεχωριστών αντίστοιχων υπουργείων και οι εποπτευόμενοι από αυτές φορείς, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας που ανήκε στο υπουργείο Παιδείας.
Παιδείας
Επίσης, ιδρύεται υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς του παλαιού υπουργείου Παιδείας (πλην της Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας και της Γ.Γ. διά Βίου Μάθησης), του πρώην υπουργείου Πολιτισμού (πλην του Τομέα Τουρισμού, των εποπτευόμενων φορέων, των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών κ.λπ. που μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τα Π.Δ. 189/09 και 96/10) και οι διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Αθλησης για Ολους» της Γ.Γ. Αθλητισμού (είχαν μεταφερθεί στο υπουργείο Υγείας και τώρα επανέρχεται στη ΓΓΑ).
Στο διευρυμένο νέο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταφέρεται από το υπουργείο Παιδείας η Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της.
Το υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και είχαν μεταφερθεί στα πρώην υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας.
Στο υπουργείο Τουρισμού μεταφέρονται όλες οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης όταν συγχωνεύθηκε με το υπουργείο Πολιτισμού.
Στο υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης περνούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες της Γ.Γ. Μακεδονίας – Θράκης (του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης), ενώ καταργείται η «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του πρώην υπουργείου Οικονομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ επαναφέρεται στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης, το τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (είχαν μεταφερθεί στο πρώην υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού) επαναφέρονται σε αυτές τις Γενικές Γραμματείες, ενώ ξαναπερνά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η εποπτεία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), είχε μεταφερθεί στο υπουργείο Υγείας.
Για όλα τα παραπάνω υπουργεία προβλέπεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν μέχρι τέλος του έτους τους προϋπολογισμούς που είχαν εγκριθεί με μεταφορά πιστώσεων, ενώ το προσωπικό τους εξακολουθεί να υπάγεται στα ήδη υπάρχοντα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια (για προαγωγικές κρίσεις, μεταθέσεις, πειθαρχικό έλεγχο κ.λπ.) μέχρις ότου συγκροτηθούν νέα.
Τέλος με το σχέδιο Π.Δ. το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη.
Το Ε΄ τμήμα ΣτΕ (πρόεδρος Κ. Μενουδάκος, εισηγητής Δ. Βασιλειάδης) ζήτησε να διευκρινιστούν με σαφήνεια οι υπηρεσίες που αναφέρονται ως υπηρεσίες «Τομέα Τουρισμού» και οι οποίες δεν υπάγονται στο νέο υπουργείο Παιδείας, καθώς επίσης να διευκρινιστεί εάν έχουν συσταθεί και άλλες υπηρεσίες που ανήκουν στον τομέα Τουρισμού και δεν περιλαμβάνονται στο πρώην υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι διευκρινίσεις είναι αναγκαίες για να καταστεί σαφές ποιες υπηρεσίες ακριβώς υπάγονται στο νέο υπουργείο Τουρισμού.
imerisia.gr