Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Οι καθαρές και οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το 2012 με ένα κλικ

Στην ιστοσελίδα που δημιούργησε ο Γιώργος Εγγλέζος και η οποία είναι η πρώτη στην Ελλάδα που προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, απεικονίζονται οι καθαρές και οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής, με στόχο όχι μόνο να βοηθηθεί ο πολίτης στην εύρεση καθαρής και ασφαλούς για την υγεία παραλίας, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ρύπανσης. Οι μετρήσεις προέρχονται από έρευνα που διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) τον Μάιο του 2012, σε διάφορες παραλίες, και με τη βοήθεια των χαρτών της έρευνας, έγινε απεικόνιση των σημείων λήψης πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει πάνω από 200 παραλίες με την εξής διαβάθμιση: Πολύ καθαρή, καθαρή, ακατάλληλη, επικίνδυνη.