Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Μειώνεται ο χρόνος εκπαίδευσης των υποψηφίων ακολούθων Πρεσβειών στην Διπλωματική Ακαδημία

Μειώνεται, ο χρόνος που οι υποψήφιοι ακόλουθοι Πρεσβειών θα κάθονται στα θρανία πριν αναλάβουν καθήκοντα σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σύμφωνα με το σχέδιο Διατάγματος οι υποψήφιοι ακόλουθοι Πρεσβειών θα εκπαιδεύονται για τρεις μήνες αντί για 12 που είναι σήμερα στην Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικού.
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι ακόλουθοι Πρεσβείας, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων τους στην Διπλωματική Ακαδημία, μπορεί να ασκούνται σε Διεύθυνση του υπουργείο Εξωτερικών, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις, εντός και εκτός Ελλάδος, και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Παράλληλα, απλοποιείται ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται (μετά το τέλος του προγράμματος σπουδών) από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών. Ακόμη, αλλάζουν οι συντελεστές αξιολόγησης των σπουδαστών, όπως επίσης αναμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας των σπουδαστών στην τελική βαθμολογία η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
Τέλος, σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν πετύχει στις εξετάσεις ή δεν προσέλθει σε εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση στα μαθήματα που απέτυχε μέσα σε δυο εβδομάδες.