Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Έναρξη λειτουργίας Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων - Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνεται η επανέναρξη λειτουργίας του Μουσείου Σχολικής Ζωής, από την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντές σχολείων, υπεύθυνοι σχολικών προγραμμάτων και λοιποί εκπαιδευτικοί), εκπρόσωποι φορέων ή ιδρυμάτων και μεμονωμένοι πολίτες που επιθυμούν να επισκεφτούν το μουσείο, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων, στο τηλ 2821 341785 ή στη διεύθυνση Κριάρη 40, 1ος όροφος.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.
Αξίζει να επισημανθεί ότι βασικός σκοπός του Μουσείου Σχολικής Ζωής είναι η αναζήτηση του εκπαιδευτικού και σχολικού παρελθόντος σε όλες τις περιόδους της Κρητικής ιστορίας, η επιστημονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή του και η σύνδεσή του με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις ανάγκες της.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του οργανώνονται επισκέψεις με παράλληλες θεματικές παρουσιάσεις, περιοδικές εκθέσεις εκπαιδευτικών υλικών και μέσων, εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια με παιδαγωγικό περιεχόμενο, ενώ υλοποιούνται και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν σε πρόσωπα, γεγονότα και συστήματα της ιστορίας της εκπαίδευσης.
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο Νεροκούρου.