Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Η μουσική θεραπεύει πιστεύουν οι νέοι

Εναλλακτικό εργαλείο για την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας θεωρούν τη μουσική οι νέοι, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας της υποψήφιας διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ ψυχολόγου Βαϊτσας Γιαννούλη, η οποία έχει περιληφθεί στα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου με θέμα «Νευροψυχολογία Τρίτης Ηλικίας» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα , που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του περασμένου έτους σε ένα δείγμα 300 νέων από τη Βόρεια Ελλάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη, έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι με τη μουσική μπορούν να ξεπεραστούν σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα αλλά και να βελτιωθεί η γνωστική απόδοση ενώ παράλληλα προτείνουν στους επαγγελματίες υγείας να κάνουν χρήση της μουσικοθεραπείας. Δύο στους τρεις ερωτηθέντες (67%) πιστεύουν ότι η μουσική μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ένα σωματικό πρόβλημα υγείας όπως οι καρδιοπάθειες και η υπέρταση . Συγκεκριμένα το 56% πιστεύει ότι με τη μουσική μπορούν ξεπεράσουν τις καρδιοπάθειες και το 44% η υπέρταση.
Ακόμη υψηλότερο (78%) είναι το ποσοστό των νέων που πιστεύουν ότι με τη μουσική μπορεί να ξεπεράσουν ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Από αυτούς το 54% πιστεύει ότι με τη μουσική μπορούν να ξεπεράσουν την κατάθλιψη και το 46% τις αγχώδεις διαταραχές.
Παράλληλα πιστεύουν ότι η μουσική μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική απόδοση ( 69%). Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική απόδοση το 56% δήλωσε «ακούγοντας παθητικά», το 20% «παίζοντας ένα όργανο» και το 24% «τραγουδώντας σε μία χορωδία». Η συντριπτική πλειοψηφία (86%) προτιμά να ακούει παθητικά μουσική είτε γιατί είναι πρόσβασιμη ανά πάσα στιγμή (34%), είτε γιατί δεν κοστίζει (40%) , είτε γιατί δεν υπάρχει ο κίνδυνος στιγματισμού λόγω ασθένειας (26%).
Στην ερώτηση «τι θα προτείνατε στους επαγγελματίες υγείας;» το 67% προτείνει να κάνουν χρήση της μουσικοθεραπείας (παθητικά ή ενεργητικά) , το 20% προτείνει να συνδυάσουν τεχνικές που εμπλέκονται με τη μουσική και το 13% προτείνει να δοκιμάσουν πρώτα παρέμβαση με μουσικοθεραπεία αντί για την κλασική ψυχοθεραπεία ή τα φάρμακα.
«Διερευνώντας τις ιδέες και τις προσδοκίες των νέων σχετικά με τη σχέση της μουσικής και της υγείας, ιδίως της ψυχικής υγείας, φαίνεται ότι πιστεύουν πως η μουσική μπορεί να βοηθήσει τη φυσική και ψυχική υγεία. Ακόμη και αν αυτό δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η μουσική θεωρείται από τη πλειοψηφία ως ένα εναλλακτικό εργαλείο η χρήση του οποίου θα πρέπει να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες υγείας» αναφέρει η κ Γιαννούλη.