Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.
Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2012 – 2013 λειτουργούν 57 Σ.Δ.Ε. Για να αναζητήσετε Σ.Δ.Ε άνα διοικητική περιφέρεια παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Στόχοι
Τα Σ.Δ.Ε. υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Ομάδα – Στόχος
Πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Χρηματοδότηση – Κόστος Υλοποίησης
Τα 57 Σ.Δ.Ε. συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπρόσθετα στοιχεία
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα εβδομαδιαία προγράμματα είναι 25 ωρών και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν πρωινό ωράριο.
Διδάσκονται :
 •  Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 •  Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
 •  Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 •  Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
 •  Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
 •  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
 •  Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
 •  Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 •  Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)
 •  Διαθεματικά εργαστήρια (projects) (3 ώρες την εβδομάδα)
Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:
 •  Βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικό λογισμό)
 •  Κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, επικοινωνία)
 •  Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση
 •  Προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΔΕ συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους εκπαιδευτές:
 •  Διδασκαλία στην τάξη
 •  Διαθεματική διδασκαλία
 •  Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία, όπου χρειάζεται, και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτές οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς)
 •  Διδασκαλία με τη μέθοδο του project
 •  Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Υπεύθυνη Έργου
Αγγελική Λύτσιου
Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 213 131 1684, 213 131 1507
Fax: 213 131 1506
e-mail: sde@gsae.edu.gr