Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ο άνθρωπος αισθάνεται πλούσιος όταν χαρίζει...

Ο άνθρωπος αισθάνεται πλούσιος όταν χαρίζει...
  1. Στους εχθρούς του: Συγχώρεση
  2. Στους φίλους του: Την καρδιά του
  3. Στα παιδιά του: Παράδειγμα
  4. Στους αντιφρονούντες: Ανοχή
  5. Στον πατέρα του: Υπακοή
  6. Στη μητέρα του: Τρυφερότητα
  7. Στον εαυτό του: Αυτοσεβασμό
  8. Στους γείτονες του: Καλούς τρόπους
  9. Στους παραπαίοντες: Κατανόηση
  10. Σε όλους Αγάπη
πηγή: www.act-in-idios.blogspot.gr/