Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Με ένα κλικ 803 υγρότοποι σε 75 νησιά από το WWF

Οκτακόσιους τρεις υγρότοπους σε 75 νησιά, με στατιστικά και γεωγραφικά δεδομένα, χαρτογραφικές απεικονίσεις, χιλιάδες φωτογραφίες, αποτέλεσμα εννιά χρόνων δουλειάς, παρουσιάζει για πρώτη φορά, το WWF Ελλάς, στον νέο διαδικτυακό τόπο «Υγροτόπιο» (www.oikoskopio.gr/ygrotopio/).
Για τα 104.000 στρέμματα υγροτοπικών εκτάσεων, που καλύπτονται στον ιστότοπο, παρέχονται περιβαλλοντικές πληροφορίες, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας τους, άμεσα προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο, ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, την έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.