Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Wisdom of kung fu

Μην εκθειάζοντας τους τρανούς γλιτώνουμε από τον φθόνο.
Μη γυρεύοντας πλούτη αποφεύγουμε την κλοπή.
Μην εκθέτοντας τα επιθυμητά φυλάμε το νου από την σύγχυση.
Ο συνετός ελευθερώνει το πνεύμα και φροντίζει το σώμα.
Μικραίνει τη φιλοδοξία και δυναμώνει τα οστά.
Ελέγχει τις επιθυμίες και τις γνώσεις, δρα χωρίς να παρεμβαίνει.
Για αυτό όταν ενεργείς μείνε σιωπηλός και διατήρησε τον έλεγχο.

Lao Tse, Tao Te Ching, 3