Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη βοηθά στην αντιμετώπιση της κρίσης

Η κρίση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει σαρώσει όλους τους Ελληνες και τον επιχειρηματικό κόσμο, με αποτέλεσμα να σκέφτονται οι περισσότεροι μόνο την επιβίωσή τους. Αυτό όμως δεν αρκεί για να υπάρξουν ξανά επενδύσεις και σωστή ανάπτυξη. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα μπορούσε να συμβάλει στην κρίση και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αλλά και το κράτος να την αντιμετωπίσουν.
Ο πρόεδρος της Capital Link κ. Νίκος Μπορνόζης σε συνέδριο για την ΕΚΕ τόνισε ότι «η εταιρική κοινωνική ευθύνη εν μέσω κρίσης θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και να συνεισφέρει καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Μια επιχείρηση, εκτός από την προσήλωση στον οικονομικό της ρόλο, οφείλει να είναι και κοινωνικά υπεύθυνη και να φροντίζει για τη διατήρηση και τη διασφάλιση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων».
Στο συνέδριο τονίστηκε η σημασία του εθελοντισμού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πάνω από όλα της ανθρωπιάς στην πορεία για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. Επίσης έγινε αναφορά στο ότι οι εταιρείες και οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν για να είναι αποτελεσματικές και κερδοφόρες χρειάζονται ένα παγκόσμιο όραμα για το ποιες είναι και τι θέλουν, υπεύθυνα προϊόντα και πρακτικές, σωστή επικοινωνιακή στρατηγική, αφοσιωμένους υπαλλήλους και πελάτες οι οποίοι δεσμεύονται να τηρήσουν και να υποστηρίξουν σωστές πρακτικές. Τα προγράμματα ΕΚΕ μπορούν και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο που κρατά αυτά τα διαφορετικά κομμάτια ενωμένα.
Η ΕΚΕ σχετίζεται άμεσα με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, την τοπική κοινωνία, τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και, τέλος, το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της.
Επιπλέον η πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κυρίαΜαρία Αλεξίου δήλωσε ότι «η αύξηση της ανεργίας, των κοινωνικών αναταραχών και της διαφθοράς, η κλιματική αλλαγή και η ανεπάρκεια πόρων έχουν οδηγήσει τον κόσμο μας σε μια μεταβατική φάση όπου ο καθένας από εμάς έχει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο». Στο περιβάλλον αυτό, όπου το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης είναι υπό αναίρεση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο των ηγετών τους και λειτουργώντας προβλεπτικά να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες μέσα από καινοτομίες, συστημική σκέψη, όραμα, ικανότητα διαβούλευσης, αποφασιστικότητα και συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις καλούνται να ηγηθούν των αλλαγών προκειμένου να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 5 Ιουλίου 2013