Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013


Θα μάθεις διαβάζοντας αλλά θα κατανοήσεις με Αγάπη.


Rumi