Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Αυτό που δε συνέβη“To be a surrealist means barring from your mind all remembrance of what you have seen, and being always on the lookout for what has never been” Renè Magritte