Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Brené Brown on Empathy
Οι εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και σίγουρα συνδεόμαστε και αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ό,τι έχουμε βιώσει. Δε σημαίνει βεβαίως ότι όσοι έχουν βιώσει καταλαβαίνουν απαραίτητα τους άλλους. Η ισορροπία είναι πολύ λεπτή ...