Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Περί ελευθερίας


    Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον. 

 Θουκυδίδης

      (Ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι)